Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63175
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Vũ Thị Minh Hằngen_US
dc.contributor.authorLê Thị Hợpen_US
dc.date.accessioned2022-03-07T03:15:52Z-
dc.date.available2022-03-07T03:15:52Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63175-
dc.description.abstractThuế giá trị gia tăng (GTGT) là nguồn thu lớn nhất trong tổng thu Ngân sách nhà nước (NSNN), chiếm khoảng ¼ tổng thu NSNN. Việc quản lý chặt chẽ số thuế GTGT phải nộp, tránh thất thoát NSNN đặt ra yêu cầu nghiên cứu, xác định rõ những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT để có các giải pháp hợp lý, tăng nguồn thu cho NSNN, ổn định kinh tế. Tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phố Bà Rịa” để thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính công. Mục đích nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá các thực trạng quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phố Bà Rịa, trong đó nhấn mạnh thái độ chấp hành của NNT và hoạt động quản lý của cơ quan thuế. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT tại địa bàn TP Bà Rịa. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo nội bộ của Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa từ năm 2017-2019, kết hợp với các phương pháp: thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp; chỉ rõ tác động của chúng đến quản lý thuế GTGT trên địa bàn TP Bà Rịa. Qua nghiên cứu này, tác giả muốn đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT tại TP Bà Rịa, các vấn đề, điều kiện có ảnh hưởng mang tính quyết định đến quản lý thuế GTGT. Qua đó đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý thuế GTGT trên địa bàn Thành phố Bà Rịa.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThuế giá trị gia tăngen_US
dc.subjectValue Added Taxen_US
dc.subjectQuản lý thuếen_US
dc.subjectTax managementen_US
dc.titleCác giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.