Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63180
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Dương Thị Bình Minhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Phương Namen_US
dc.date.accessioned2022-03-08T02:02:40Z-
dc.date.available2022-03-08T02:02:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63180-
dc.description.abstractQuản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm sao để tiết kiệm chi và chi có hiệu quả là một nhiệm vụ lớn, một quá trình lâu dài và gặp không ít khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải có sự nỗ lực cố gắng của từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị. Để giải quyết vấn đề trên luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, mô tả; phân tích, tổng hợp và chuyên gia để phân tích, đánh giá về phương thức quản lý, ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định pháp luật và nhu cầu thực tế. Trong quá trình thực hiện việc quản lý chi ngân sách nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, tuy nhiên nổi trội của vấn đề là việc duy trì quá lâu cách thức lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình theo các khoản mục mà chưa quan tâm chú trọng nhiều đến việc đo lường hiệu quả từ kết quả đầu ra so với nguồn kinh phí đã chi, sự thiếu nhất quán về cơ chế chính sách trong hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình. Từ những thực trạng và hạn chế, bất cập tác giả đã đưa các giải pháp và kiến nghị để bảo đảm sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả lâu dài, bền vững, tiết kiệm, hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý ngân sách nhà nướcen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectState budget managementen_US
dc.subjectPublic spendingen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.titleQuản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance (by Coursework) = Tài chính công (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.