Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63181
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Mai Hoàien_US
dc.contributor.authorTrần Thị Thảo Vien_US
dc.date.accessioned2022-03-08T02:12:53Z-
dc.date.available2022-03-08T02:12:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63181-
dc.description.abstractLuận văn sử dụng lý thuyết sự hài lòng của khách hàng và mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ làm khung phân tích. Bảng khảo sát khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng mong đợi của họ về dịch vụ khám chữa bệnh của Trung tâm được xây dựng. Và trên cơ sở kết quả tổng hợp từ các bảng khảo sát, tác giả tiến hành khảo sát chuyên sâu một số khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng để có những hiểu biết sâu hơn, gắn với thực tiễn của Trung tâm hơn về những câu trả lời trong bảng khảo sát. Tiếp theo tác giả sẽ thảo luận thông qua email với lãnh đạo Trung Tâm và lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm để đề xuất những giải pháp thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng, từ đó giúp gia tăng nguồn thu cho Trung Tâm. Kết quả việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng khám sức khỏe (KSK) tại Trung tâm qua các nhóm yếu tố: thái độ phục vụ, thủ tục hành chính, quy trình khám chữa bệnh, cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn đã làm cơ sở để tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ KSK tại Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNguồn thuen_US
dc.subjectDịch vụ khám sức khỏeen_US
dc.subjectTrung tâm Y tế thành phố Vũng Tàuen_US
dc.subjectRevenueen_US
dc.subjectPhysical examinationen_US
dc.subjectVung Tau Medical Centeren_US
dc.titleGia tăng nguồn thu từ dịch vụ khám sức khỏe trên cơ sở đáp ứng mong đợi của khách hàng: Trường hợp Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance (by Coursework) = Tài chính công (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.