Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63186
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorTrần Minh Ngọcen_US
dc.date.accessioned2022-03-08T06:03:15Z-
dc.date.available2022-03-08T06:03:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011996-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033391~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63186-
dc.description.abstractĐề tài này nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định và hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh COVID-19. Đề tài đã tiến hành phân tích 303 mẫu khảo sát với phần lớn mẫu thu thập được là từ các nhà đầu tư trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa được đào tạo qua về chứng khoán. Kết quả, hành vi Tự nghiệm, Triển vọng, Hiệu ứng đám đông và nhân tố Thị trường đều có ảnh hưởng tích cực đến quyết định và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19, nỗi sợ COVID-19 đóng vai trò là biến điều tiết có ảnh hưởng đến tác động của các yếu tố hành vi đến quyết định và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherĐại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectInvestmentsen_US
dc.subjectCổ đông - Thái độen_US
dc.subjectStockholders - Attitudesen_US
dc.titleTác động của các yếu tố hành vi đến quyết định và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh Covid-19en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.