Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Văn Thảoen_US
dc.contributor.authorTrần Thanh Bìnhen_US
dc.date.accessioned2022-03-08T06:05:02Z-
dc.date.available2022-03-08T06:05:02Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011997-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033393~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63188-
dc.description.abstractLuận văn có mục tiêu chính là nghiên cứu sự ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu đối với các công ty thuộc nhóm ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam (HNX, HOSE). Các biến được tác giả lựa chọn là thu nhập trên cổ phiếu (EPS), giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS), dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên mỗi cổ phiếu (OCF). Biến phụ thuộc là giá cổ phiếu (P) được nghiên cứu vào thời điểm kết thúc niên độ, và 1, 3, và 6 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ. Thời gian nghiên cứu từ năm 2015 đến năm 2020. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm STATA. Luận văn phân tích hồi quy theo các mô hình hồi quy tuyến tính thông thường (OLS), mô hình hồi quy tác động cố định (FEM), mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM), và mô hình bình phương bé nhất tổng quát (FGLS). Kết quả nghiên cứu dựa vào mô hình FGLS cho thấy EPS và BVPS tác động cùng chiều với giá cổ phiếu (P) ở tất cả các thời điểm, biến OCF có tác động cùng chiều với giá cổ phiếu (P) tại thời điểm 6 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra được các thông tin hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định đầu tư, cũng như các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hơn chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThông tin kế toánen_US
dc.subjectGiá cổ phiếuen_US
dc.subjectHNXen_US
dc.subjectHOSEen_US
dc.subjectAccounting informationen_US
dc.subjectStock priceen_US
dc.titleẢnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.