Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63204
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đặng Văn Cườngen_US
dc.contributor.authorTrần Ngọc Nhânen_US
dc.date.accessioned2022-03-10T03:31:09Z-
dc.date.available2022-03-10T03:31:09Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63204-
dc.description.abstractLuận văn tổng hợp cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nội dung về quản lý thu thuế TNDN, các chỉ tiêu phân tích về quản lý thu thuế TNDN. Qua cơ sở lý luận trên, đề tài đánh giá thực trạng hoạt động thu thuế TNDN tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn 2017 -2020 và phân tích những kết quả đạt được, tìm ra các hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích - tổng hợp, thống kê mô tả đối với các cơ sở lý luận cũng như các số liệu, đồng thời tiến hành khảo sát ý kiến của của các cán bộ đầu mối ở các phòng, các chi cục thuế và một số doanh nghiệp thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý để rút ra những nhận xét về các kết quả đạt được. Từ những nội dung trên, đề tài có thể đánh giá kết quả hoạt động thu thuế TNDN tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là chưa cao do số thu về thuế TNDN chưa đạt hiệu quả cao so với dự toán được giao, tỷ lệ nợ đọng tiền thuế TNDN cao hơn so với yêu cầu Tổng cục Thuế. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra các giải pháp và đề xuất một số kiến nghị đối với Tổng cục Thuế và các đơn vị khác có liên quan nhằm hướng tới mục tiêu đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện chính sách cũng như công tác tổ chức quản lý thu thuế TNDN tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý thuế TNDNen_US
dc.subjectSố thu thuếen_US
dc.subjectTỷ lệ nợ đọng tiền thuế TNDNen_US
dc.subjectCorporate tax income managementen_US
dc.subjectTax revenueen_US
dc.titleQuản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.