Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Phúc Sinhen_US
dc.contributor.authorLê Thị Ngọc Thươngen_US
dc.date.accessioned2022-03-15T03:03:46Z-
dc.date.available2022-03-15T03:03:46Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012002-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033396~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63279-
dc.description.abstractNghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam trong gia đoạn từ năm 2016 – 2018. Mẫu số liệu được thu thập trên 40 công ty với 92 quan sát được thu thập và phân tích kết quả. Tác giả sử dụng phương pháp hổi quy tuyến tính đa biết với hai biến chính gồm biến phụ thuộc là biến hiệu quả đầu tư, biến độc lập là biết quản trị lợi nhuận. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng thêm các biến quy mô công ty, tỉ suất sinh lợi trên tổng tài sản, đòn bẩy tài chính và loại công ty kiểm toán làm biến kiểm soát cho mô hình. Kết quả thu được từ nghiên cứu cho thấy rằng các công ty có đầu tư kém hiệu quả đều có thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận. Nghiên cứu còn cho thấy tỉ suất sinh lợi trên tổng tài sản cũng có mối quan hệ cùng chiều với đầu tư không hiệu quả. Từ kết quả thu được, tác giả đề xuất một số kiến nghị ,cũng như các hạn chế và định hướng trong tương lai.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư dưới mứcen_US
dc.subjectĐầu tư quá mứcen_US
dc.subjectHiệu quả đầu tưen_US
dc.subjectQuản trị lợi nhuậnen_US
dc.subjectEarnings manamenten_US
dc.subjectInvestment efficiencyen_US
dc.subjectOverinvestmenten_US
dc.subjectUnderinvestmenten_US
dc.titleẢnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến hiệu quả đầu tư – Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.