Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Văn Hưngen_US
dc.contributor.authorTrương Thị Thu Hồngen_US
dc.date.accessioned2022-03-17T08:14:59Z-
dc.date.available2022-03-17T08:14:59Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011933-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033449~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63306-
dc.description.abstractQuyền được chăm sóc sức khỏe là một quyền quan trọng của con người và quyền được tiếp cận thuốc chữa bệnh là một bộ phận không thể thiếu trong quyền được chăm sóc sức khỏe. Quyền được bảo hộ sáng chế dược phẩm là quyền của chủ sở hữu sáng chế và có tính hai mặt. Cho nên, vấn đề cân bằng hợp lý giữa quyền được bảo hộ sáng chế dược phẩm và quyền tiếp cận thuốc chữa bệnh luôn là một vấn đề nóng bỏng và mang tính cấp thiết. Các điều ước quốc tế như Công ước Paris 1883, Hiệp định TRIPS, Tuyên bố DOHA về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng, các FTA thế hệ mới cũng như trong pháp luật của mỗi quốc gia đều có quy định về vấn đề này. Mục tiêu của đề tài là làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến quyền được tiếp cận thuốc chữa bệnh trong mối liên hệ với quyền được bảo hộ sáng chế dược phẩm. Từ đó, tác giả sẽ dựa trên kinh nghiệm điển hình của một số quốc gia để chỉ ra một vài hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam có liên quan đến quyền được tiếp cận thuốc chữa bệnh trong mối liên hệ với quyền được bảo hộ sáng chế dược phẩm.en_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuyền tiếp cận thuốc chữa bệnhen_US
dc.subjectMối quan hệ giữa quyền tiếp cận thuốc chữa bệnh và quyền được bảo hộ sáng chế dược phẩmen_US
dc.subjectCân bằng hợp lý lợi ích của chủ sở hữu sáng chế dược phẩm và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồngen_US
dc.subjectThe right to access medicinesen_US
dc.subjectThe relationship between the right to access medicines and the right to be protected the pharmaceutical patenten_US
dc.subjectThe reasonable balance between the interests of pharmaceutical patent owners and the protection of public healthen_US
dc.titleQuyền được tiếp cận thuốc chữa bệnh trong mối quan hệ với quyền được bảo hộ sáng chế dược phẩmen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Research) = Luật kinh tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.