Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Viết Bằngen_US
dc.contributor.authorNgô Phi Duy Ýen_US
dc.date.accessioned2022-03-31T02:34:56Z-
dc.date.available2022-03-31T02:34:56Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63411-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận và truyền miệng điện tử (E-WOM) đối với dịch vụ thanh toán điện tử của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng lý thuyết mô hình TAM và UTAUT2, nghiên cứu đã xác định và đo lường tác động của các nhân tố có ảnh hưởng đến Ý định sử dụng, Cảm nhận sự hài lòng và E-WOM đối với dịch vụ thanh toán điện tử. Đề tài đã kế thừa và đề xuất một mô hình khái niệm được kiểm định bằng phương pháp PLS-SEM, với dữ liệu thu thập từ khảo sát của 347 người tiêu dùng đã sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả có 4 yếu tố có ảnh hưởng đến Ý định sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử là: Cảm nhận dễ sử dụng, Cảm nhận sự hữu ích, Cảm nhận rủi ro và Thái độ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem xét tác động điều tiết của các nhân tố Phản ứng với đổi mới đối với mối quan hệ của Ý định sử dụng và Cảm nhận sự hài lòng, Ảnh hưởng của xã hội đối với Cảm nhận sự hài lòng và E-WOM.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTAMen_US
dc.subjectUTAUT2en_US
dc.subjectThanh toán điện tửen_US
dc.subjectÝ định sử dụngen_US
dc.subjectTruyền miệng điện tửen_US
dc.subjectE-payment servicesen_US
dc.subjectIntention to useen_US
dc.subjectE-WOMen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận và truyền miệng điện tử (E-WOM) dịch vụ thanh toán điện tử của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.