Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Thị Thu Hồngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Phương Nhưen_US
dc.date.accessioned2022-04-01T01:52:40Z-
dc.date.available2022-04-01T01:52:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011681-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033537~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63424-
dc.description.abstractLuận văn này nghiên cứu về tác động của các cấu trúc sở hữu đối với chính sách cổ tức tại Việt Nam. Nó đặc biệt khám phá những ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu của cổ đông bao gồm sở hữu nước ngoài, sở hữu tổ chức, sở hữu gia đình, sở hữu nhà nước và sở hữu của cổ đông lớn đối với các quyết định chi trả cổ tức cho một mẫu gồm 85 công ty ngành công nghiệp, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp ở Việt Nam (tương đương 510 quan sát) được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015–2020. Kết quả cho thấy tồn tại mối liên hệ cùng chiều đáng kể giữa sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài với chính sách cổ tức, trong khi sở hữu tổ chức, sở hữu gia đình có sự ảnh hưởng trái chiều đến tỷ lệ chi trả cổ tức, và không bằng chứng nào được tìm thấy chứng minh rằng sở hữu của cổ đông lớn có tác động đến chính sách cổ tức. Kết quả cũng chỉ ra rằng các công ty niêm yết ở Việt Nam có cấu trúc sở hữu tập trung cao và chủ yếu bị chi phối bởi gia đình, nhà nước và nước ngoài trong khi sở hữu tổ chức cho thấy một tỷ lệ tương đối thấp hơn. Bài nghiên cứu đưa ra khuyến nghị là các nhà đầu tư nên tính đến cơ cấu sở hữu khi quyết định đầu tư để giúp họ lựa chọn cơ hội đầu tư tốt nhất. Kết quả cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho quá trình tư nhân hóa đặc biệt là ở Việt Nam.en_US
dc.format.medium47 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCấu trúc sở hữuen_US
dc.subjectChính sách cổ tứcen_US
dc.subjectOwnership structureen_US
dc.subjectDividend policyen_US
dc.titleCấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức tại các công ty niêm yết Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.