Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorKeokaysone Sanvixayen_US
dc.date.accessioned2022-05-18T07:26:39Z-
dc.date.available2022-05-18T07:26:39Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012393-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033729~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63636-
dc.description.abstractTrong thời gian qua, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Champasak về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới và chương trình hành động của tỉnh đã chú ý đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, ban hành nhiều chương trình nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển du lịch của Lào nói chung và của tỉnh Champasak nói riêng. Những hoạt động đó, nhờ việc du lịch của tỉnh đã có những bước phát triển mới, mặc dù tỉnh được đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian qua. Tuy nhiên vẫn còn có hạn chế trong việc phát triển du lịch như: Doanh thu du lịch trên địa bàn còn thấp, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn nhân lực trong ngành du lịch vẫn còn yếu cả về số lượng và chất lượng; sản phẩm du lịch còn tăng trưởng chậm và chưa đủ hấp dẫn cho khách du lịch… Do đó, việc tìm ra một hệ thống cho phát triển du lịch Champasak, tận dụng mọi tiềm năng sẵn có đưa du lịch Champasak tương xứng với vị trí là trung tâm du lịch quan trọng miền nam của quốc gia là hết sức cấp thiết. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Các yếu tố chất lượng dịch vụ du lịch ảnh hưởng đến sự hài lòngcủa du khách tại tỉnh Champasak, Nước Cộng Hòa Nhân Chủ Nhân Dân Lào” làm đề tài luận văn. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là tìm ra các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng sự hài lòng khách du lịch tại tỉnh Champasak. Từ kết quả của nghiên cứu đưa ra những chính sách hỗ trợ các khách sạn trong địa bàn làm tăng sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch của tỉnh Champasak, đề xuất các giải pháp cho chính quyền tỉnh Champasak nhằm phát triển dịch vụ và gia tăng doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính thông qua các tài liệu đánh giá về thực trạng tại trường nhằm hoàn chỉnh mô hình nghiên cứu, thang đo sự hài lòng, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và xây dựng phiếu điều tra. Nghiên cứu định lượng thông qua dữ liệu điều tra nhằm phân tích thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy và giá trị thang đo, kiểm định hồi quy tuyến tính và giả thuyết nghiên cứu bằng phần mềm SPSS để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 04 nhân tố, cụ thể: sự tin cậy, sự đáp ứng, sự đảm bảo và phương tiện hữu hình thể hiện ảnh hưởng cùng chiều đến chất lượng sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ của khách hàng nội địa đến sử dụng các dịch vụ du lịch tại Champasak . Trong đó, nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ của khách hàng nội địa đến sử dụng các dịch vụ du lịch tại Champasak dựa trên hệ số Beta chuẩn hóa là nhân tố sự đáp ứng (DU) với hệ số Beta chuẩn hoá là 0.439; thứ hai là sự tin cậy (TC) với hệ số hồi quy Beta chuẩn hóa là 0.233; thứ ba là nhân tố Sự đảm bảo (ĐB) với hệ số hồi quy Beta chuẩn hóa là 0.205; thứ tư là nhân tố phương tiện hữu hình (HH) với hệ số hồi quy Beta chuẩn hóa là 0.162. Dựa vào kết quả nghiên cứu tác giả sẽ đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ trong ngành dịch vụ du lịch của khách hàng nội địa đến sử dụng các dịch vụ du lịch tại Champasak trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectYếu tố hữu hìnhen_US
dc.subjectMức độ tin cậyen_US
dc.subjectMức độ bảo đảmen_US
dc.subjectSự thấu hiểuen_US
dc.subjectKhả năng đáp ứngen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.subjectTangiblesen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectAssuranceen_US
dc.subjectUnderstandingen_US
dc.subjectResponsivenessen_US
dc.titleCác yếu tố chất lượng dịch vụ du lịch ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách tại tỉnh Champasak, nước cộng hòa nhân chủ nhân dân Làoen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.