Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63989
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Hồngen_US
dc.date.accessioned2022-08-13T02:06:33Z-
dc.date.available2022-08-13T02:06:33Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherKhông nộp bản cứng + CD-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63989-
dc.description.abstractĐề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ” được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động quá trình và kết quả khám chữa bệnh và mức độ tác động của chúng. Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời được áp dụng. Các mối quan hệ này được kiểm định với 196 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang khám và điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã xác định thang đo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho thấy: - Đối với kết quả khám chữa bệnh có 5 yếu tố tác động theo thứ tự giảm dần bao gồm: kỹ năng tư vấn, giá trị quá trình, hành vi có trách nhiệm, tìm kiếm thông tin, chia sẻ thông tin. - Đối với quá trình khám chữa bệnh có 4 yếu tố tác động theo thứ tự giảm dần bao gồm: kỹ năng tư vấn, chia sẻ thông tin, tìm kiếm thông tin, hành vi có trách nhiệm. Các yếu tố tác động trực tiếp và cùng chiều đến quá trình và kết quả chất lượng khám chữa bệnh. Luận văn cũng đã đề xuất các hàm ý về quản trị chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sự thỏa mãn và tăng tỷ lệ khách hàng trung thành cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơen_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuá trình khám chữa bệnhen_US
dc.subjectKết quả khám chữa bệnhen_US
dc.subjectBệnh viện công lậpen_US
dc.subjectMedical examination and treatmenten_US
dc.subjectProcess and resultsen_US
dc.subjectPublic hospitalsen_US
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.