Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64050
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Thanh Nhien_US
dc.date.accessioned2022-09-07T08:47:24Z-
dc.date.available2022-09-07T08:47:24Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014009-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034116~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64050-
dc.description.abstractBài nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động can thiệp ngoại hối của ngân hàng nhà nước đến độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá của 194 công ty phi tài chính niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy FGLS để đo lường độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá ở các công ty và tìm thấy hơn 42% số lượng công ty trong mẫu có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá đáng kể. Kết quả thu được khi sử dụng phương pháp hồi quy GMM chỉ ra độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá của công ty nhập khẩu ròng tăng lên trong khi độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá của công ty xuất khẩu ròng giảm xuống nếu ngân hàng trung ương bán ngoại tệ, và ngược lại. Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ ngược chiều của quy mô công ty, hệ số thanh toán nhanh, vòng quay tổng tài sản và mối quan hệ cùng chiều của độ mở thương mại, thu nhập bình quân đầu người, đòn bẩy tài chính, tỷ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách với độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá công ty.en_US
dc.format.medium59 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectCan thiệp ngoại hốien_US
dc.subjectĐộ nhạy cảm rủi ro tỷ giáen_US
dc.subjectForex interventionen_US
dc.subjectExposure exchange rateen_US
dc.titleCan thiệp ngoại hối và độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá của các công ty Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.