Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64144
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Ngọc Hòaen_US
dc.contributor.authorNông Tuấn Dũngen_US
dc.date.accessioned2022-09-14T03:52:07Z-
dc.date.available2022-09-14T03:52:07Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014387-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034214~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64144-
dc.description.abstractSự hài lòng của khách hàng có sự liên quan chặt chẽ với sự trung thành của khách hàng, và Chất lượng dịch vụ là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng. Luận văn được thực hiện nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ logistics và sự hài lòng của khách hàng tại Công ty TNHH SCG International Việt Nam, và dựa trên kết quả nghiên cứu, Công ty TNHH SCG International Việt Nam có chiến lược phân bổ nguồn lực hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ logistics để gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Dữ liệu phân tích được sử dụng bằng dữ liệu thứ cấp (từ các phòng ban của Công ty TNHH SCG International Việt Nam) và dữ liệu sơ cấp do chính tác giả thu thập. Kết quả nghiên cứu đã thực hiện được mục tiêu ban đầu đề ra là hệ thống hóa các khái niệm, lý thuyết liên quan, mô hình hóa được mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ logistics với sự hài lòng của khách hàng, thực hiện đánh giá lại thực trạng chất lượng dịch vụ logistics tại Doanh nghiệp đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectSự hài lòng khách hàngen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụ Logisticsen_US
dc.subjectSự thấu hiểuen_US
dc.subjectSự đồng cảmen_US
dc.subjectTính phương tiện hữu hìnhen_US
dc.subjectSự đảm bảoen_US
dc.subjectSự đáp ứngen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.subjectLogistics service qualityen_US
dc.subjectTangiblesen_US
dc.subjectAssuranceen_US
dc.subjectEmpathyen_US
dc.subjectResponsivenessen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng tại công ty TNHH SCG International Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityInternational Business (by Coursework) = Kinh doanh quốc tế (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.