Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64467
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ngọc Huyềnen_US
dc.contributor.authorMã Văn Thuen_US
dc.date.accessioned2022-09-28T01:28:53Z-
dc.date.available2022-09-28T01:28:53Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014417-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034288~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64467-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tác động của quảng cáo trên mạng xã hội đến ý định mua hàng của người tiêu dùng tại Tp. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu từ 237 người tiêu dùng sống tại Tp. Hồ Chí Minh. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi qui tuyến tính bội là hai phương pháp phân tích chính được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 trên 7 yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội tác động thuận chiều đến ý định mua hàng của người tiêu dùng, đó là các yếu tố: tính thông tin, tính giải trí, sự tin cậy, tính linh hoạt về thời gian, mức độ liên quan của quảng cáo và tính tương tác. Ngược lại, yếu tố sự phiền nhiễu tác động ngược chiều đến ý định mua hàng của người tiêu dùng. Thông qua kết quả nghiên cứu, một số giải pháp, khuyến nghị được đề xuất góp phần giúp các doanh nghiệp, những người hoạt động trong lĩnh vực marketing có những giải pháp để nâng cao hiệu quả quảng cáo trên mạng xã hội, gia tăng ý định mua hàng, đồng thời giảm thiểu sự phiền nhiễu đến người dùng.en_US
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuảng cáoen_US
dc.subjectMạng xã hộien_US
dc.subjectÝ định mua hàngen_US
dc.subjectAdvertisingen_US
dc.subjectSocial networken_US
dc.subjectPurchase intentionen_US
dc.titleẢnh hưởng của quảng cáo trên mạng xã hội đến ý định mua hàng của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business (by Research) = Kinh doanh thương mại (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.