Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64537
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Võ Xuân Vinhen_US
dc.contributor.authorTrần Thành Trungen_US
dc.date.accessioned2022-10-05T03:23:34Z-
dc.date.available2022-10-05T03:23:34Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014406-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034321~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64537-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này nhằm mục đích giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong nước nhận diện được một số nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc của người tiêu dùng Việt Nam và hiểu rõ được mức độ, chiều hướng tác động của từng nhân tố. Trên cơ sở đó có thể đưa ra những chính sách marketing giúp nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường nội địa so với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Dựa trên các cơ sở lý thuyết bản sắc xã hội, lý thuyết bất hòa nhận thức và lý thuyết xung đột nhóm thực tế và các nghiên cứu có liên quan, đề tài nghiên cứu đã xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tâm lý xã hội đến sự đánh giá và sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Mô hình gồm 5 giả thuyết và 6 nhân tố: Chủ nghĩa yêu nước; Chủ nghĩa dị chủng tiêu dùng; Ác cảm trong tiêu dùng; Thiện cảm trong tiêu dùng; Đáng giá hàng hóa Trung Quốc; Sự sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Thông qua khảo sát 585 người tiêu dùng ở các tỉnh thành trong nước, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố: Đánh giá hàng hóa, Thiện cảm về con người có ảnh hưởng tích cực và nhân tố chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng có ảnh hưởng tiêu cực đến sự sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc của người tiêu dùng Việt Nam. Trong đó, nhân tố Đánh giá hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Thiện cảm chung trong tiêu dùng; Thiện cảm về văn hóa, cảnh quan; Thiện cảm về chính trị và Sự sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.Trong nghiên cứu này đã không chứng minh được có mối quan hệ của chủ nghĩa yêu nước và sự sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa. Đồng thời Ác cảm trong tiêu dùng sẽ không có ảnh hưởng đến Đánh giá hàng hóa và Sự sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc của người tiêu dùng cũng được khẳng định qua nghiên cứu này.en_US
dc.format.medium104 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectThiện cảm trong tiêu dùngen_US
dc.subjectÁc cảm trong tiêu dùngen_US
dc.subjectTính dị chủng tiêu dùngen_US
dc.subjectChủ nghĩa yêu nướcen_US
dc.subjectĐáng giá hàng hóa nước ngoàien_US
dc.subjectSự sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa nước ngoàien_US
dc.subjectConsumer affinityen_US
dc.subjectConsumer annimosityen_US
dc.subjectConsumer ethnocentrismen_US
dc.subjectPatriotismen_US
dc.subjectProduct judgementsen_US
dc.subjectWillingness to buyen_US
dc.titleẢnh hưởng của các yếu tố tâm lý xã hội đến sự đánh giá và sẵn lòng tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc: nghiên cứu tại thị trường Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108.31 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.