Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorNguyễn Hải Yếnen_US
dc.date.accessioned2022-10-14T03:50:32Z-
dc.date.available2022-10-14T03:50:32Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012322-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034336~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64679-
dc.description.abstractLuận án nghiên cứu những ảnh hưởng của biến động dòng tiền tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2019. Điểm khác biệt so với những nghiên cứu trước đây, nghiên cứu xem xét thêm sự tác động của CEO có kinh nghiệm làm việc trong tài chính, sở hữu của nhà nước, sở hữu của nước ngoài và dòng tiền hoạt động đến mốii quan hệ giữa biến động dòng tiền và cấu trúc vốn. Trong đó, nghiên cứu sử dụng cách đo lường biến động dòng tiền có điều kiện theo De Veirman and Levin (2011). Phương pháp ước lượng GMM hệ thống được sử dụng xem xét thực hiện hồi quy mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa biến động dòng tiền và việc sử dụng nợ của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Sự tác động ngược chiều này sẽ bị giảm đi khi có mặt kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính của CEO, sở hữu nước ngoài và sở hữu nhà nước điều tiết. Cụ thể, biến động dòng tiền ltác lđộng thuận chiều đến cấu trúc vốn khi CEO có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngược llại biến động dòng tiền có tác động ngược chiều đến cấu trúc vốn trường hợp CEO không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ở các doanh nghiệp có sở hữu nhà nước, biến động dòng tiền cao sẽ làm gia tăng tỷ lệ nợ dài hạn, nhưng giảm mức nợ vay và tổng nợ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi xét riêng các doanh nghiệp có sở hữu nước ngoài chưa thấy sựl tác động của biến động dòng tiền đến cả ba cách đo lường đòn bẩy tài chính. Cuối cùng, ở mức dòng tiền hoạt động thấp và trung bình, khi có biến động dòng tiền tăng làm giảm việc sử dụng nợ. Ở mức dòng tiền hoạt động cao hơn, biến động dòng tiền chưa thấy sự tác động đến cấu trúc vốn.en_US
dc.format.medium118 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBiến động dòng tiềnen_US
dc.subjectCấu trúc vốnen_US
dc.subjectCEO kinh nghiệm làm việc tài chínhen_US
dc.subjectSở hữu nhà nướcen_US
dc.subjectSở hữu nước ngoàien_US
dc.subjectDòng tiền hoạt độngen_US
dc.subjectCash flow volatilityen_US
dc.subjectCapital structureen_US
dc.subjectCEO’s financial work experienceen_US
dc.subjectState ownershipen_US
dc.subjectForeign ownershipen_US
dc.subjectOperating cash flowen_US
dc.titleTác động của biến động dòng tiền đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.