Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Hươngen_US
dc.date.accessioned2022-11-29T02:42:38Z-
dc.date.available2022-11-29T02:42:38Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014580-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034459~S8-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65506-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm phân tích vai trò của cấu trúc vốn đối với hiệu quả hoạt động của 20 doanh nghiệp ngành du lịch tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid–19. Biến phụ thuộc là lợi nhuận trên tài sản, đại diện cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các biến độc lập là tổng nợ trên tổng tài sản, nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, nợ dài hạn trên tổng tài sản, quy mô doanh nghiệp, thanh khoản, tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Kỹ thuật ước lượng hồi quy dữ liệu bảng được sử dụng cho mục đích phân tích. Kết quả chỉ ra cấu trúc vốn có mối quan hệ ngược chiều và đáng kể với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, cấu trúc vốn có mối liên hệ cùng chiều đáng kể với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch Covid–19. Với việc quản trị doanh nghiệp tốt hơn bằng cách tạo áp lực nhiều hơn cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư có thể giảm vốn, rủi ro đòn bẩy và chi phí vốn tổng thể của doanh nghiệp để giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium46 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCấu trúc vốnen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectCovid–19en_US
dc.subjectCapital structureen_US
dc.subjectFirm performanceen_US
dc.titleTác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành du lịch niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.