Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorHuỳnh Khắc Điệpen_US
dc.date.accessioned2023-02-28T01:29:22Z-
dc.date.available2023-02-28T01:29:22Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014780-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034686~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66461-
dc.description.abstractViệc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng tất yếu của thế giới, giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và môi trường, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng nghiêm trọng. Trong những năm qua, Việt Nam phát triển kinh tế theo hướng thâm dụng tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhận thức xu thế tất yếu và vai trò quan trọng của kinh tế tuần hoàn, Việt Nam sớm ban hành các quy định về kinh tế tuân hoàn trong khuôn khổ chủ trương, chính sách và pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, để đưa kinh tế tuần hoàn vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là phát huy vai trò trọng tâm, chủ thể chính của doanh nghiệp trong triển khai kinh tế tuần hoàn, cần nghiên cứu, đánh giá thật kỹ những thuận lợi, khó khăn, thách thức của doanh nghiệp trong triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu này xuất phát từ việc phân tích các đặc trưng của nền kinh tế tuần hoàn, vấn đề thực hiện mô hình kinh tế này trên thế giới và Việt Nam; sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu thứ cấp từ khảo sát 100 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá thực trạng các nhân tố tác động chủ yếu đến triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn cấp độ doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 5 nhân tố tiêu biểu tác động trực tiếp đến triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn ở cấp độ doanh nghiệp; từ đó đề xuất 05 giải pháp chung thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và kiến nghị các giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại các doanh nghiệp TP.HCM, trọng tâm là Nhà nước cần có chủ trương rõ ràng, hoàn thiện môi trường pháp luật và thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ để kinh tế tuần hoàn phát triển mạnh mẽ hơn.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKinh tế tuần hoànen_US
dc.subjectPhát triển bền vữngen_US
dc.subjectCircular economyen_US
dc.subjectSustainable developmenten_US
dc.titleMô hình Kinh tế tuần hoàn: nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.