Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66494
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ngọc Huyềnen_US
dc.contributor.authorPhạm Công Danhen_US
dc.date.accessioned2023-03-02T07:38:01Z-
dc.date.available2023-03-02T07:38:01Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014803-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034694~S8-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66494-
dc.description.abstractHiện nay, hiệu quả hoạt động kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp. VietinBank AMC là công ty con của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, với nhiều lợi thế về nguồn lực tài chính, thương hiệu từ ngân hàng mẹ. Trong những năm vừa qua, mặc dù VietinBank AMC có gia tăng về doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản nhưng nguồn tiền nhàn rỗi trong công ty vẫn còn nhiều, hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao và chưa đạt được kế hoạch ngân hàng mẹ giao hàng năm. Do đó, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty theo hướng phát triển bền vững. Đánh giá, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dựa trên công cụ thẻ điểm cân bằng trên bốn phương diện: tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ và đào tạo phát triển. Từ đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại VietinBank AMC. phương pháp định tính thông qua các cuộc phỏng vấn, mô tả, thống kê, so sánh, phân tích các số liệu thứ cấp, các số liệu về tình hình kinh doanh của VietinBank AMC giai đoạn 2017-2021. Khái quát cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại VietinBank AMC trong tương lai. Nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho Ban Lãnh Đạo VietinBank AMC trong công tác điều hành quản lý và đề xuất hệ thống đánh giá, đo lường hoạt động kinh doanh giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Tiền đề nghiên cứu ở các công ty AMC của các ngân hàng thương mại khác.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVietinBank AMCen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt động kinh doanhen_US
dc.subjectBusiness performanceen_US
dc.subjectThẻ điểm cân bằng (BSC)en_US
dc.subjectBalanced scorecard (BSC)en_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh theo mô hình thẻ điểm cân bằng tại công ty TNHH MTV Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản – NH TMCP Công Thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.