Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67071
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Trúc Quỳnhen_US
dc.date.accessioned2023-04-04T01:50:53Z-
dc.date.available2023-04-04T01:50:53Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015412-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034828~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67071-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu hiệp ước Basel, luận văn nhấn mạnh vai trò của việc quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng nhằm tuân theo hệ thống quy chuẩn và chuẩn mực quốc tế nhằm xây dựng một hệ thống tiền tệ vững mạnh, hỗ trợ tối ưu cho dòng chảy vốn trong các chu kỳ kinh tế. Luận văn nghiên cứu các yêu cầu về vốn trong việc kiểm soát rủi ro, đặc biệt là khả năng sử dụng tấm đệm vốn ngược chu kỳ để giải quyết các nhu cầu thanh khoản trong giai đoạn căng thẳng và hỗ trợ tín dụng trong giai đoạn tăng trưởng. Ngoài ra, luận văn thực hiện nghiên cứu về các chiến lược đa dạng hóa doanh thu với khả năng giảm thiểu rủi ro tín dụng và áp lực tăng vốn cho ngân hàng. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy SGMM, luận văn khai thác mẫu nghiên cứu gồm 26 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 – 2021 để giải thích cho các giả thuyết trên cơ sở thực nghiệm. Kết quả của luận văn đã tìm thấy được tính chu kỳ của tấm đệm vốn, mối tương quan thuận chiều giữa đa dạng hóa doanh thu với tấm đệm vốn và nghịch chiều giữa đa dạng hóa doanh thu với rủi ro tín dụng. Việc nghiên cứu tác động của chu kỳ kinh doanh và quyết định đa dạng hóa doanh thu lên tấm đệm vốn tại các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng giúp các nhà điều hành chính sách, quản trị ngân hàng có được định hướng xây dựng cách thức quản lý vốn để đảm bảo an toàn hệ thống, gia tăng lợi nhuận trước bất kỳ biến động nào của nền kinh tế.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTấm đệm vốnen_US
dc.subjectChu kỳ kinh tếen_US
dc.subjectRủi ro ngân hàngen_US
dc.subjectĐa dạng hóa doanh thuen_US
dc.subjectCapital bufferen_US
dc.subjectEconomic cycleen_US
dc.subjectBank risken_US
dc.subjectRevenue diversificationen_US
dc.titleTác động của chu kỳ kinh doanh và đa dạng hóa doanh thu đối với tấm đệm vốn và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.