Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67218
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Văn Hưngen_US
dc.contributor.authorPhan Thanh Phongen_US
dc.date.accessioned2023-04-17T04:16:57Z-
dc.date.available2023-04-17T04:16:57Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015566-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034921~S8-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67218-
dc.description.abstractÔ nhiễm môi trường hiện nay đã và đang diễn biến rất phức tạp. Những thiệt hại do hành vi ô nhiễm môi trường và trách nhiệm bồi thường của các chủ thể gây ô nhiễm còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế, những vụ việc được bồi thường thiệt hại trong thời gian qua không nhiều và mức bồi thường chưa tương xứng với thiệt hại gây ra, trong đó người bị thiệt hại đa phần là bên yếu thế cần được bảo vệ. Do đó, việc nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực trạng pháp luật và luận cứ khoa học để thiết kế và xây dựng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường có hiệu lực, hiệu quả cũng như tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết luật học, phương pháp phân tích, tổng hợp và phương pháp phân tích tình huống, vụ việc để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại lĩnh vực môi trường, kiểm chứng bằng thực tiễn giải quyết các vụ việc bồi thường thiệt hại về một số vấn đề cụ thể như chủ thể tham gia quan hệ bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường; Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường; Giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật môi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường. Luận văn có giá trị tham khảo cho những người làm công tác nghiên cứu, học tập, bảo vệ pháp luật, nhất là đối với các cơ sở đào tạo ngành luật.en_US
dc.format.medium84 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBồi thường thiệt hạien_US
dc.subjectCompensation for damageen_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectÔ nhiễmen_US
dc.subjectPollutionen_US
dc.titleTrách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Research) = Luật kinh tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.