Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorTrần Nguyễn Minh Trâmen_US
dc.date.accessioned2023-04-27T02:57:08Z-
dc.date.available2023-04-27T02:57:08Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015510-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034985~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67357-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này dựa trên nguồn dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính được công bố của 25 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2021 và dữ liệu kinh tế vĩ mô được thu thập được từ các báo cáo của Bộ Tài chính để nghiên cứu xem các yếu tố nội tại và vĩ mô tác động như thế nào đến tỷ lệ an toàn vốn đối với tài sản có rủi ro thể hiện qua chỉ số tỉ lệ an toàn vốn (CAR). Bằng phương pháp hồi quy OLS, FEM, REM, FLGS kết quả cho thấy biên lãi suất và biến động trong tỷ lệ an toàn vốn năm trước có tác động cùng chiều đáng kể đến tỷ lệ an toàn vốn năm nay. Trong khi các biến còn lại bao gồm quy mô ngân hàng, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ lạm phát có tương quan nghịch chiều đến tỷ lệ an toàn vốn trong đó tác động của tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản là lớn nhất và tác động của yếu tố dự phòng rủi ro tín dụng là không đáng kể lên tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Đối với hiệu quả hoạt động, chưa cho thấy bằng chứng định lượng về sự ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn trong nghiên cứu này. Thông qua kết quả nghiên cứu có thể đề xuất các chính sách cho các nhà quản trị ngân hàng và cấp có thẩm quyền để điều tiết và năng cao tỷ lệ an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTỷ lệ an toàn vốn tối thiểuen_US
dc.subjectNgân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectRủi roen_US
dc.subjectSự ổn địnhen_US
dc.subjectThe capital adequacy ratioen_US
dc.subjectCARen_US
dc.subjectVietnamese commercial banksen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectStabilityen_US
dc.titleCác yếu tó tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2021en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.