Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67771
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorDr. Nguyễn Văn Dưen_US
dc.contributor.authorDr. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyênen_US
dc.date.accessioned2023-05-10T09:25:08Z-
dc.date.available2023-05-10T09:25:08Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67771-
dc.description.abstractNhân lực được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia, giữ vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Để phát triển Vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch của Nghị quyết 24/NQ-TW, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với lợi thế cạnh tranh của Vùng cần được quy hoạch. Bài viết này phân tích bức tranh chung của cung-cầu lao động gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở lợi thế cạnh tranh của Vùng. Dựa trên số liệu thống kê của cả nước cũng như các địa phương, bài viết đã làm rõ sự thiếu hụt về nhân lực, đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh chất lượng của nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển Vùng theo Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất một số định hướng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cho Vùng Đông Nam Bộ.en_US
dc.format.mediumPDFen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofHội thảo quốc gia “Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và Thách thứcen_US
dc.titleNguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộen_US
dc.typeConference Paperen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeConference Paper-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Conference Papers
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.