Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69055
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Dương Kim Thế Nguyênen_US
dc.contributor.authorTrần Hoàng Thiên Phúcen_US
dc.date.accessioned2023-07-21T02:28:04Z-
dc.date.available2023-07-21T02:28:04Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015758-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1035243~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69055-
dc.description.abstractHiện nay, các quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 đã có nhiều ưu điểm trong việc bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do giảm hoặc mất khả năng lao động từ nguyên nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; góp phần phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, qua gần tám năm thực hiện, các quy định này dần bộc lộ một số bất cập liên quan đến đối tượng hưởng chế độ, điều kiện hưởng, mức trợ cấp, mức phí đóng quỹ và nguồn chi trả chế độ. Trên cơ sở phân tích những điểm bất cập này, luận văn đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBảo hiểm xã hộien_US
dc.subjectTai nạn lao độngen_US
dc.subjectBệnh nghề nghiệpen_US
dc.subjectNgười lao độngen_US
dc.subjectNgười sử dụng lao độngen_US
dc.subjectSocial insuranceen_US
dc.subjectOccupational accidenten_US
dc.subjectOccupational diseaseen_US
dc.subjectEmployeeen_US
dc.subjectEmployeren_US
dc.titleChế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo pháp luật Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Research) = Luật kinh tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.