Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69384
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Tiến Tínen_US
dc.date.accessioned2023-09-15T07:28:39Z-
dc.date.available2023-09-15T07:28:39Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015881-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1035573~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69384-
dc.description.abstractNghiên cứu này được tác giả thực hiện với mong muốn phân tích tác động của mức độ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn đến độ nhạy cảm đầu tư – dòng tiền. Mẫu nghiên cứu của đề tài được xây dựng trên cơ sở dữ liệu của 140 công ty phi tài chính được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 13 năm từ 2010 – 2022. Bài nghiên cứu sử dụng phương trình Euler và ước lượng hồi quy GMM hệ thống (System – GMM) đã cho thấy trong giai đoạn này, các công ty Việt Nam có độ nhạy cảm đầu tư – dòng tiền âm đáng kể đối với các công ty có lượng nợ cao. Điều này hàm ý các công ty niêm yết tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi hạn chế về tiền mặt và có thể có khả năng đầu tư hiệu quả hơn mà không phải đối mặt với các chi phí tài chính bên ngoài cao nhưng cũng có thể cho thấy các công ty đang sử dụng quá nhiều tiền để trả nợ và không đủ tiền để đầu tư hoặc mở rộng. Bên cạnh đó, mức độ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn cũng có ảnh hưởng âm đáng kể đến việc làm giảm độ nhạy cảm đầu tư – dòng tiền.en_US
dc.format.medium50 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectDòng tiềnen_US
dc.subjectCấu trúc sở hữuen_US
dc.subjectĐiều hành doanh nghiệpen_US
dc.subjectQuyết định quản trịen_US
dc.subjectHạn chế tiền mặten_US
dc.subjectInvestmenten_US
dc.subjectCash flowen_US
dc.subjectOwnership structureen_US
dc.subjectCorporate governanceen_US
dc.subjectManagerial discretionen_US
dc.subjectCash constraintsen_US
dc.titleTác động của mức độ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn đến độ nhạy cảm dòng tiền – đầu tư của các công ty niêm yết Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.