Browsing by Author Nguyễn Thế Hùng

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Các yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhNguyễn Thế Hùng
2023Determinants of sustainable fashion usage intention of young generation in Ho Chi Minh cityVõ Minh Sơn
2023Factors affecting university student's satisfaction when using Voiz FM audiobook service in Ho Chi Minh CityLê Huỳnh Hữu Vạn
2023From green entrepreneurial intention to green entrepreneurial orientation: The moderating role of university green entrepreneurial supportLê Thị Dạ Thảo
2023The impact of celebrities on the fear of missing out (fomo) thereby affects the uncontrolled shopping behavior of students in Ho Chi Minh CityTrương Nguyên Khôi
2015Mối quan hệ giữa giá trị doanh nghiệp và cấu trúc hội đồng quản trị, minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên HoseNguyễn Thế Hùng
2015Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia tổ hợp tác chăn nuôi heo của nông dân tỉnh Bến TreNguyễn Thế Hùng
2023The role of livestream in building consumer trust and interaction with sellers on social networking platforms from the perspective of Ho Chi Minh CityHuỳnh Bội Dinh
2023Tác động của môi trường tổ chức, tính chất công việc và các yếu tố động lực cá nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên ngân hàng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí MinhVõ Ngọc Quỳnh Anh
2023Tác động của xu hướng mua sản phẩm thời trang Local Brand của gen Z đến hành vi mua của khách hàng tại Tp.HcmNguyễn Thị Thu Hiền