Browsing by Author ThS. Trần Nguyễn Trâm Anh

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Xây dựng thị trường chứng khoán phi tập trung dựa trên công nghệ BlockchainTS. Nguyễn Hữu Huân; TS. Ngô Minh Vũ; ThS. Trần Nguyễn Trâm Anh