Browsing by Author Thomas A. Williams

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Chương 1: Dữ liệu và thống kêDavid R. Anderson; Dennis J. Sweeney; Thomas A. Williams; Hoàng Trọng (Chủ biên dịch)
2016Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Chương 2: Thống kê mô tả - Trình bày bằng bảng đồ và đồ thịDavid R. Anderson; Dennis J. Sweeney; Thomas A. Williams; Hoàng Trọng (Chủ biên dịch)
2016Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Chương 3: Thống kê mô tả - Các đại lượng sốDavid R. Anderson; Dennis J. Sweeney; Thomas A. Williams; Hoàng Trọng (Chủ biên dịch)