Browsing by Author Trần Phương Thảo

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Ảnh hưởng của hình thức sở hữu nhà nước đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamĐào Ngọc Thảo
Feb-2015Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt NamTrần Hoàng Ngân
2015Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamNguyễn Thị Bích Nhi
2015Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamTôn Nữ Trang Đài
2015Các yếu tố ảnh hưởng đến dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamNguyễn Thị Minh Hiếu
2015Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt NamĐặng Thị Ánh Nguyệt
2019Mối quan hệ giữa việc nắm giữ tiền mặt và kỳ hạn nợ trong trường hợp hạn chế tài chính: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt NamTrần Phương Thảo
2020Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Trần Khai NguyênTrần Phương Thảo
2016Quản lý rủi ro vận hành tại ngân hàng TMCP Sài GònNguyễn Thủy Nguyên
2012Tác động của những đặc tính công ty đến quản trị vốn luân chuyển ở các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt NamTrần Phương Thảo
Aug-2021Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và chi phí sử dụng nợ vay: một nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp ở Đông Nam ÁLê Anh Tuấn
Oct-2022Which formula for corporate risk-taking around the world? Exploring happiness as the “black box”Trần Phương Thảo