Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42814
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Văn Năng-
dc.contributor.authorPhạm Văn Khánh-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:42:41Z-
dc.date.available2016-12-15T09:42:41Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42814-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về Ngân hàng, Marketing và Thương hiệu- Tình hình thực tế và thương hiệu HDBANK- Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu HDBANK thông qua chiến lược Marketing.-
dc.format.medium80 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mại-
dc.subjectMô hình xây dựng-
dc.subjectThương hiệu-
dc.titleXây dựng và phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh - HDBANK-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.827-
ueh.specialityKinh tế tài chính - Ngân hàng-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.