Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSử Đình Thành
dc.contributor.authorHoàng Trần Trâm Anh
dc.date.accessioned2016-12-15T09:43:03Z-
dc.date.available2016-12-15T09:43:03Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50006373
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42970-
dc.descriptionTài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.21
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendix
dc.description.abstractKhung lý thuyết nghiên cứu. Phân tích thực trạng quyết định sự thành công hợp tàc công - tư trong lĩnh vực y tế: nghiên cứu vùng Đông Nam Bộ. Phương pháp nghiên cứu và kết quả thực nghiệm. Kết luận và một số khuyến nghị chính sách.
dc.format.medium87 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ y tế
dc.subjectHealth service
dc.subjectHợp tác công - tư
dc.subjectPublic private partnership
dc.titleCác yếu tố quyết định sự thành công hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế: Nghiên cứu vùng Đông Nam Bộ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC362.1
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.