Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43093
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Duy Nghĩa-
dc.contributor.authorHoàng Thị Hương-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:43:19Z-
dc.date.available2016-12-15T09:43:19Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.otherBarcode: K50001166-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43093-
dc.descriptionChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright-
dc.descriptionPublic Policy = Chính sách công-
dc.description.abstractCơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin. Cộng đồng INGOs tại Việt Nam. Giấy phép và các vấn đề liên quan đến hoạt động INGOs tại Việt Nam. Paccom dưới góc độ phân tích của lý thuyết tổ chức, quản lý và lãnh đạo công. Gợi ý-
dc.format.medium54 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính công-
dc.subjectTổ chức phi chính phủ-
dc.subjectCải cách-
dc.subjectInvestment planning-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.titleCải cách hành chính - thực tiễn Việt Nam: ban điều phối Viện trợ Nhân dân Paccom và Công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài INGOs-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC352.106-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.