Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43146
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Ngọc Trang-
dc.contributor.authorĐặng Thị Diễm Kiều-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:43:25Z-
dc.date.available2016-12-15T09:43:25Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.otherBarcode: K50003308-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43146-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
dc.description.abstractGiới thiệu về cấu trúc vốn và tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tổng quan các nghiên cứu trước đây, bao gồm các nghiên cứu lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thực nghiệ-
dc.format.medium43 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBusiness enterprises-
dc.subjectDoanh nghiệp-
dc.subjectFinance-
dc.subjectHiệu quả tổ chức.-
dc.subjectOrganization effectiveness-
dc.subjectTài chính-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorprate finance-
dc.titleCấu trúc vốn tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.15-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.