Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43167
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan Thị Bích Nguyệt-
dc.contributor.authorNguyễn Công Tiến-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:43:27Z-
dc.date.available2016-12-15T09:43:27Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherBarcode: K50006876-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43167-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014-
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014-
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục-
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendix-
dc.description.abstractTổng quan và các mô hình nghiên cứu trước đây. Mô hình, phương pháp và dữ liệu nghiên cứu. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Kết luận.-
dc.format.medium65 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chính-
dc.subjectFinancial statement-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titleChất lượng báo cáo tài chính, nợ ngắn hạn và hiệu quả đầu tư-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.15 12-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.