Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43189
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Hồng Thắng-
dc.contributor.authorNguyễn Đức Tú Anh-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:43:30Z-
dc.date.available2016-12-15T09:43:30Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50005384-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43189-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1016436~S1-
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013-
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013-
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục-
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes-
dc.description.abstractChi tiêu công và tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 1994 - 2011. Mô hình nghiên cứu: kiểm định tính dừng của các chuỗi thời gian; kiểm định Hasman test. Kết quả: mô hình chỉ ra rằng các thành phần khác-
dc.format.medium49 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectEconomy-
dc.subjectGrowth-
dc.subjectKinh tế-
dc.subjectLocal economic growth-
dc.subjectTăng trưởng-
dc.subjectTăng trưởng kinh tế địa phương-
dc.subjectPublic finance-
dc.subjectTài chính công-
dc.titleChỉ tiêu công và tăng trưởng kinh tế tại số nước Đông Nam Á-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC336.39-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.33 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.