Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43824
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê Thị Lanh-
dc.contributor.authorNgô Thị Tường Vy-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:45:44Z-
dc.date.available2016-12-15T09:45:44Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherBarcode: K50006407-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43824-
dc.description.abstractTổng quan các nghiên cứu thực nghiệm. Thiết kế nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu. Phân tích kết quả nghiên cứu.-
dc.format.medium58 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDoanh nghiệp-
dc.subjectEnterprise-
dc.subjectGiá trị-
dc.titleĐầu tư giá trị: Dùng dữ liệu tài chính lịch sử phân loại nhóm công ty kết quả thực nghiệm tại Việt Nam-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.632-
ueh.specialityKinh tế tài chính - Ngân hàng-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.