Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43878
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ Thị Quý
dc.contributor.authorLê Huy Tùng
dc.date.accessioned2016-12-15T09:45:50Z-
dc.date.available2016-12-15T09:45:50Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.otherBarcode: K50002635
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43878-
dc.descriptionQuản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05
dc.description.abstractCơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn thù lao, sự gắn kết với tổ chức. Phương pháp nghiên cứu và phân tích kết quả khảo sát về ảnh hưởng của sự thỏa mãn thù lao đến sự gắn kết với tổ chức của các nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.
dc.format.medium79 Tr. + Phụ lục
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sự--Thỏa mãn thù lao
dc.titleẢnh hưởng của sự thỏa mãn thù lao đến sự gắn kết với tổ chức của các nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC658.314
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.