Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44078
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Ngọc Trang
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Thúy
dc.date.accessioned2016-12-15T09:46:12Z-
dc.date.available2016-12-15T09:46:12Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50004369
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44078-
dc.descriptionTài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractCác bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về ảnh hưởng của tính thanh khoản cổ phiếu cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu; Nội dung và kết quả nghiên cứu
dc.format.medium48 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếu
dc.subjectĐầu tư vốn
dc.subjectThanh khoản (Kinh tế học)
dc.titleẢnh hưởng của tính thanh khoản cổ phiếu đến cấu trúc vốn các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.642
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.