Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Dương-
dc.contributor.authorPhan Thị Trúc Linh-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:46:39Z-
dc.date.available2016-12-15T09:46:39Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50004409-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44327-
dc.descriptionQuản trị kinh doanh-
dc.description.abstractTổng quan các nội dung của luận văn. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu. Kết luận-
dc.format.medium69 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng công việc-
dc.subjectNhân viên-
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệp-
dc.titleẢnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự thỏa mãn công việc và gắn kết với tổ chức của nhân viên tại viễn thông thành phố Hồ Chí Minh-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.314-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.01 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.