Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45189
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHay Sinh-
dc.contributor.authorPhạm Thái Phương Nga-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:01:41Z-
dc.date.available2016-12-15T10:01:41Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50004517-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45189-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
dc.description.abstractGiới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết khoa học và các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về việc nắm giữ tiền mặt; Phương pháp nghiên cứu; Nội dung và kết quả nghiên cứu-
dc.format.medium61 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý chi phí-
dc.subjectQuản lý lợi tức-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titleẢnh hưởng của các đồng tiền đến tỷ suất sinh lời vượt trội của các Công ty niêm yết Việt Nam-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.155-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.