Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45928
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHồ Đức Hùng-
dc.contributor.authorLâm Thanh Sơn-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:02:55Z-
dc.date.available2016-12-15T10:02:55Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45928-
dc.description.abstractTổng luận đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực trạng thu hút FDI vào các khu công nghiệp Bắc Ninh. Giải pháp thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn 2020-
dc.format.medium72 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư nước ngoài-
dc.subjectVốn đầu tư-
dc.titleGiải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.673-
ueh.specialityDevelopment Economics = Kinh tế phát triển-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.2 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.