Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Văn Năng-
dc.contributor.authorDương Thúy Quỳnh-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:03:51Z-
dc.date.available2016-12-15T10:03:51Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50005757-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46477-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1016809~S8-
dc.description.abstractNhững vấn đề cơ bản về xếp hạng tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng áp dụng và các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TPCP công thương Việt Nam Chi nhánh 8.-
dc.format.medium85 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCredit ratings-
dc.subjectXếp hạng tín dụng-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh 8-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.7-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.