Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46633
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thị Uyên Trang-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:04:07Z-
dc.date.available2016-12-15T10:04:07Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46633-
dc.description.abstractNhững cơ sở lý luận về môi trường đầu tư. Phân tích thực trạng môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2001 đến nay. Các giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động-
dc.format.medium80 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMôi trường đầu tư-
dc.subjectVốn FDI-
dc.titleHoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn FDI tại thành phố Đà Nẵng-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.673-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.08 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.