Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Thu Hiền
dc.contributor.authorTạ Duy Khánh
dc.date.accessioned2016-12-15T10:04:40Z-
dc.date.available2016-12-15T10:04:40Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherBarcode: K50007523
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46930-
dc.descriptionAccounting
dc.descriptionKế toán. Mã số: 60.34.03.01
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstractTác giả đã trình bày tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến BCKT và khoảng cách thông tin trên BCKT. Trình bày một số lý thuyết liên quan đến BCKT, lịch sử hình thành và phát triển của BCKT và khoảng cách thông tin trên BCKT. Ngoài ra, tác giả cũng đã
dc.format.medium77 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
dc.subjectBáo cáo tài chính
dc.subjectFinancial report
dc.titleKhoảng cách thông tin trên báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC657.3
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.21 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.