Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47198
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thị Minh Hà-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:05:06Z-
dc.date.available2016-12-15T10:05:06Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47198-
dc.description.abstractCơ sở lý thuyết.-Giới thiệu về hệ thống cảng biển thương mại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.-Phương pháp nghiên cứu.-Kết quả nghiên cứu.-Kết luận và kiến nghị..-
dc.format.medium65 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCảng biển-
dc.subjectHài lòng khách hàng-
dc.subjectKhía cạnh kinh tế-
dc.titleMối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảng biển và sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC387.16-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.07 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.