Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Định-
dc.contributor.authorPhạm Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:06:09Z-
dc.date.available2016-12-15T10:06:09Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.otherBarcode: K50002218-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47613-
dc.description.abstractPhân tích tổng quan về cấu trúc vốn ngành thủy sản, một số giải pháp nghiên cứu ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn 2007-2009-
dc.format.medium57 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgành thủy sản-
dc.subjectCấu trúc vốn-
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các công ty niêm yết - Nghiên cứu ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn 2007-2009-
dc.typeMaster's Theses-
ueh.specialityKinh tế tài chính - Ngân hàng-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.