Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần Hoàng Ngân-
dc.contributor.authorĐoàn Duy Khánh-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:07:05Z-
dc.date.available2016-12-15T10:07:05Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherBarcode: K50006607-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48163-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1017899~S8-
dc.description.abstractNhững vấn đề cơ bản. Thực trạng. Mức độ truyền dẫn lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước vào lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương TP.HCM-
dc.format.medium83 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCho vay-
dc.subjectDeposits-
dc.subjectInterest rate-
dc.subjectLãi suất-
dc.subjectLoan-
dc.subjectTiền gửi-
dc.titleMức độ truyền dẫn lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước vào lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương TP.HCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.8-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.96 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.