Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48475
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Tấn Hoàng
dc.contributor.authorHuỳnh Phúc Nguyên Thịnh
dc.date.accessioned2016-12-15T10:07:35Z-
dc.date.available2016-12-15T10:07:35Z-
dc.date.issued2010
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48475-
dc.descriptionKinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.12
dc.description.abstractTổng quan lý thuyết về hiệu quả tài chính doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính; Khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động của nó đến hiệu quả tài chính các doanh nghiệp FDI tại các KCX-KCN T
dc.format.medium72 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDoanh nghiệp FDI
dc.subjectHiệu quả tài chính doanh nghiệp
dc.titleNâng cao hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp FDI tại các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM sau khủng hoảng
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC658.15
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.