Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48880
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô Thị Ngọc Huyền-
dc.contributor.authorDương Thị Thùy Ngân-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:08:15Z-
dc.date.available2016-12-15T10:08:15Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50004827-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48880-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1015884~S8-
dc.description.abstractTổng quan. Cơ sở khoa học. Thiết kế nghiên cứu và xây dựng mô hình nghiên cứu. Phân tích kết quả nghiên cứu. Kết luận và đề xuất giải pháp-
dc.format.medium83 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDoanh nghiệp xuất khẩu-
dc.subjectQuản trị chuỗi cung ứng-
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác của các doanh nghiệp xuất khẩu trong quy trình lựa chọn nhà cung ứng của Công ty dịch vụ thuê ngoài tại Việt Nam trường hợp nghiên cứu Công ty Dragon Sourcing-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.7-
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanh-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.22 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.